PLASSPRISER PR. 1.1.2020

Antall dager Opphold Kost Totalt
5 - dager 3135,- 300,- 3435,-
4 - dager 2835,- 240,- 3075,-
 

 

 

 

   
       

Ekstradag:  kr. 300,- (Det gis ikke søskenmoderasjon på ekstradager)

Søskenmoderasjon på oppholdsbetaling: Det betales full pris på barn nr.1. Deretter gis det 30% på barn nr. 2, og 50% på øvrige barn.

2014-12-09

RETNINGSLINJER FOR SMITTEVERN

Barnehagene i Sigdal har felles retningslinjer for smittevern. Disse bygger på Helsdirektoratets anbefalinger.Du kan lese mer om dette ved å klikke her.

2013-11-07