Ansatte barnehageåret 2021/2022 - pr. 1.1.2022

Randi Drolsum - daglig leder 

Monica Ravnås -   assisterende daglig leder

 Hjørnetanna:

Merete Narum Vatningen - pedagogisk leder

Ida Johnsen Ødegård - pedagog

Berit Eidal  - pedagog

Hilde Weggesrud - assistent

Stine Golberg - assistent

Maiken Ravnås  - assistent

Baktus:

Anne Ingebjørg Viksbråten - pedagogisk leder

Berit Eidal - pedagog

Nina Meland - assistent

Martine Ravnås - assistent

Karius:

Monica Ravnås - pedagogisk leder

Even Gørnhovd - pedagog

Kristian Kvisle - assistent

Monica Laupet Nilsen - assistent 

Simen Green -  assistent

Vaktmester:

Bernt Mørch

Vikarer:

Berit Eidal/ Merete Støvern/Reidun Kleven/Jorunn Høgmoen Finnerud