Fakta om oss

Nerstad barnehage er en privat foreldreeid barnehage som åpnet 1.januar 1992 Vi tok i bruk en ny avdeling – Hjørnetanna - for de aller minste barna 1. august 2007. Vi holder til på Nerstad – langs riksvei 287, ca. 2 mil fra Åmot. Barnehagen har Nerstad skole og Sigdalshallen som nærmeste nabo. Vi følger makspris som for tiden er  kr. 3315 pr. måned eksl. kost.   Vi har 30% søskenmoderasjon.  Vi er godkjent for  64 plasser fordelt på 3 avdelinger – Hjørnetanna, Karius og Baktus. Vi tilbyr  80 og 100% plass. Våre åpningstider er fra kl. 06.15 – 16.30. Barnehagen er stengt i romjula, påskeuka, uke 29, 30, 31 og 5 planleggingsdager.