RETNINGSLINJER FOR SMITTEVERN

Barnehagene i Sigdal har felles retningslinjer for smittevern. Disse bygger på Helsdirektoratets anbefalinger.Du kan lese mer om dette ved å klikke her.