Visjon og grunnsyn

 ”En visjon er å ligne med et fyrtårn, et Ona fyr som blinker i det fjerne og hjelper oss å holde kursen. Som sender lysståler ned til oss når det er mørkt og kaldt og ingen riktig vet hva som skjer, før vi ser lyset: Det var dit, ja! Det er dit vi skal seile! Ikke til fyret men langt forbi. En visjon skal derfor ikke være målbar; den skal ikke engang nås. Den skal gi oss krefter til alltid å ville nå lenger”

(Ingebrigt Steen Jensen: ”Ona fyr”)


Trygghet og glede er en forutsetning for at barn skal trives og ha det bra i barnehagen vår. Trygghet og trivsel er igjen er fortsetning for all læring og utvikling. Barndommen er en verdifull periode i livet for barnet, og barna bærer minner og opplevelser fra denne tiden med seg gjennom hele livet. Vi ønsker å bidra til at barna får en god barndom. De fleste barn opplever av og til en hektisk hverdag.  Vi ønsker å legge forholdene til rette for en rolig barnehverdag som skal gi erfaringer og gode opplevelser uten for mye stress og mas. Det må ikke til enhver tid skje noe.  Det mener vi er kvalitet i barnehagehverdagen.