PLASSPRISER PR. 1.1.2022

Antall dager Opphold Kost Totalt
5 - dager 3315,- 300,- 3615,-
4 - dager 3015 240,- 3255,-
 

 

 

 

   
       

Ekstradag:  kr. 300,- (Det gis ikke søskenmoderasjon på ekstradager)

Søskenmoderasjon på oppholdsbetaling: Det betales full pris på barn nr.1. Deretter gis det 30% på barn nr. 2, og 50% på øvrige barn.