SØKNADSFRIST BARNEHAGEPLASS FOR BARNEHAGEHAGEÅRET 2022 - 2023

Søknadsfrist for barnehageplass neste barnehageår er 1. FEBRUAR. Ønsker dere å endre dager eller antall dager må dere søke på eget skjema. Søknadsskjema og endringsskjema finner dere på Sigdal kommune sin nettside under oppvekst    - skjemabanken