PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGEÅRET 2019 - 2020

De ansatte har planleggingsdager følgende dager. Da er barnehagen stengt.

TORSDAG 15. AUGUST

TORSDAG  7. NOVEMBER

TORSDAG  2. JANUAR

 FREDAG 24. APRIL

 FREDAG 22. MAI