Månedsplaner for avdelingene

Avdelingene sender hver måned ut nyhetsbrev. Her finner dere  en evaluering av måneden som har gått, samt planer og informasjon for kommende måned. Nyhetsbrevene legges ut barnehagens kommunikasjonsplattform MyKid og vil kun være synlig for barnas foreldre/foresatte.