Komiteer for andre arrangementer

I løpet av året arrangerer foreldrene juletrefest og sommeravslutning.

 Barneageåret 2018 - 2019 er følgende foreldrene valgt inn i disse komiteene.

FESTKOMITE FOR FORELDREFESTEN:

 

Janne Grøterud (1 år)

Kim J. Nyhus  (1 år)

Ina Bogen Iversen (2år)

Anders Backe (2 år)

 

 

Foreldrefesten har i de siste åra blitt arrangert i mars måned.

 

KOMITE FOR JULETREFEST OG SOMMERAVSLUTNING:


Tine Therese Johannessen (1 år)

Alfhild Marie Skatvedt ( 1 år)

Sunna de Blok (2 år)

Junie Meland (2 år)

 

Juletrefesten foregår inne på samfunnshuset, og går vanligvis av stabelen første søndag etter nyttår.

I juni måned arrangeres det en sommeravslutting på kveldstid.