KARNEVAL TORSDAG 21. FEBRUAR

klovn

Torsdag 21. februar  er det karneval i barnehagen! Hjørnetanna har sin egen fargefest. Vi gleder oss! Les månedsplaner for nærmere info.