FORELDREMØTE/FORELDRERÅDSMØTE TORSDAG 8. OKTOBER

Det blir foreldremøte med påfølgende foreldrerådsmøte TORSDAG 8. OKTOBER. Tema for foreldremøte blir "Mobbing i barnehagen og betydning av vennskap" v/Åse Berit Hoffart fra Foreldreutvalget for barnehager (FUB). Det kommer innkalling, Dette er et viktig tema, så sett av datoen!