FORELDREMØTE/FORELDRERÅDSMØTE 27. APRIL

Det blir foreldrerådsmøte med påfølgende foreldremøte onsdag 27. april KL. 18.30.  Saker som ønskes tatt opp meldes skriftlig innen onsdag 20. april. Det sendes ut innkalling.

VELKOMMEN!