ER BARNET FRISKT NOK TIL Å GÅ I BARNEHAGEN?

Under "informasjon" finner dere felles retningslinjer for smittevern. Spør oss dersom dere er i tvil.