Dugnadskomiter

Barnehagen har egne komiteer for dugnader på uteleikeplassen og innomhus hver vår og høst.

Hovedreingjøring av barnehagen gjøres også på dugnad - bl.a av foreldre til siste års barnehagebarn.

Disse sitter i komiteene:

DUGNAD (inne - ute) FRAM T.O.M. HØSTDUGNAD 2019:

Øystein Ødegård  (leder) (1 år)

Glenn Roger Åby (nestleder) ( 2 år)

KOMITE FOR HOVEDREINGJØRING AV BARNEHAGEN VÅREN 2019 :

Nina Heiser og Anne Coventry