PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGEÅRET 2017/2018

De ansatte har planleggingsdager følgende dager. Da er barnehagen stengt.

ONSDAG  16. AUGUST

TIRSDAG  31. OKTOBER

FREDAG 20. APRIL

FREDAG    18. MAI

MANDAG  18. JUNI