KARNEVAL TORSDAG 22. FEBRUAR

klovn

Torsdag 22. februar  er det karneval i barnehagen! Hjørnetanna har sin egen fargefest. Vi gleder oss! Les månedsplaner for nærmere info.