www.nerstadbarnehage.no

HIPP HURRA - VI HAR FÅTT NY LEIKEPLASS!

Vi har nå tatt den ny - rehabiliterte leikeplassen i bruk. Det er spennende for barn og voksne. Torsdag 11.10 i utetida skal vi ha en liten markering/åpning av plassen sammen med ungene.
 

2018-10-10 Nerstad barnehage