www.nerstadbarnehage.no

PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGEƅRET 2020 - 2021

De ansatte har 5  planleggingsdager inneværende barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt.

 

FREDAG  14. AUGUST

FREDAG  20. NOVEMBER

MANDAG 4. JANUAR

FREDAG 23. APRIL

FREDAG 14. MAI

 

 

2015-08-14 Nerstad barnehage