www.nerstadbarnehage.no

PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGEƅRET 2021 - 2022

De ansatte har 5  planleggingsdager inneværende barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt.

 

TIRSDAG  17. AUGUST

ONSDAG  17. NOVEMBER

FREDAG 1. APRIL

FREDAG 27.MAI

MANDAG 20.JUNI

 

 

2015-08-14 Nerstad barnehage