PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGEÅRET 2018 - 2019

De ansatte har planleggingsdager følgende dager. Da er barnehagen stengt.

TORSDAG 16. AUGUST

FREDAG 17.AUGUST

FREDAG 16.NOVEMBER

ONSDAG  2. JANUAR

FREDAG 31. MAI