www.nerstadbarnehage.no

ER BARNET FRISKT NOK TIL Å GÅ I BARNEHAGEN?

Under "informasjon" finner dere felles retningslinjer for smittevern. Spør oss dersom dere er i tvil.

2013-11-07 Rune Kaino Nikolaisen