SOL 2

GOD SOMMER!

Små og store ønskes en strålende sommer med gode feriedager! I uke 28  er vi åpne for påmeldte barn. Barnehagen er stengt i uke 29, 30 pg 31. . Barn og foreldre ønskes velkommen til et nytt barnehageår mandag  7. august! Onsdag 16. august er barnehagen stengt pgs planleggingsdag for de ansatte.

2016-07-11
dugnadsbilde

DUGNAD I BARNEHAGEN

Minner om dugnad på leikeplassen SØNDAG 11.JUNI, og vask av barnehagen LØRDAG 17.JUNI.  Skriv dere på oppmøtelistene om dere kommer eller ei innen onsdag 24. mai. Listene henger i garderobene. Mere info kommer.

2016-08-16
fotograf 1

FOTOGRAFEN KOMMER!

Foto Norden kommer for å ta gruppebilder og enkeltbilder av barna TIRSDAG 13.JUNI.Fotograferinga starter kl. 9.00. Nærmere info kommer.

 

 

2015-09-11
sol

PÅSKEN 2017 - ÅPNINGSTIDER

Barnehagen er stengt mandag, tirsdag og onsdag i uke 15 (jmf. barnehagens egne vedtekter). Første ordinære dag etter påske er tirsdag 18.april.

Vi ønsker små og store gode fridager!

2016-03-14

PLANLEGGINGSDAG FREDAG 21. APRIL - BARNEHAGEN STENGT

Fredag 21. april reiser de ansatte på oppfølgingskurs "Arbeidsglede, motivasjon og livsglede " v/ Egil Foss Iversen.  Barnehagen  er derfor stengt denne dagen.

 

2015-09-11
Barnehagedagen 2017 Vi vil  leke

BARNEHAGEDAGEN 2017 - VI VIL LEKE!

Tirsdag 14. mars markerer vi den årlige barnehagehagedagen der barnehager  åpner dørene for ¨vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter og mangfold.

Tema for dagen er leik og leikens betydning for vennskap. Skolestarterne fra Prestfoss barnehage kommer på besøk til oss  for å leke. Se mer info på avdelingenes månedsplaner. Vi gleder oss!

2017-03-10

SØKNADSFRIST BARNEHAGEPLASS FOR BARNEHAGEHAGEÅRET 2017 - 2018

Søknadsfrist for barnehageplass neste barnehageår er 1. FEBRUAR. Ønsker dere å endre dager eller antall dager må dere søke på eget skjema. Søknadsskjema og endringsskjema finner dere i plastkasett på veggen i hallen.

 

2016-01-19

PLANLEGGINGSDAG MANDAG 2. JANUAR

 Barnehagen er stengt mandag 2. januar grunnet planleggingsdag for de ansatte.

2016-12-15

FORELDREMØTE/FORELDRERÅDSMØTE 12. OKTOBER 2016

Sett av onsdag 12. oktober! Da er det foreldrerådsmøte kl. 18.00, med påfølgende foreldremøte ca kl. 18.30. Plan over kvelden sendes ut nærmere møtedato.

Saker som ønskes tatt opp på møtene sendes skriftlig innen 1. oktober.

2016-09-23

PLANLEGGINGSDAG TIRSDAG 14. JUNI

Minner om planleggingsdag TIRSDAG 14. JUNI. Da er barnehagen stengt.

2016-04-29